# هیئت_منتظران_ظهوریزدانشهر+وب_اختصاصی_کلمحمد

اطلائیه:جلسه هفتگی هیئت منتظران ظهور یزدان شهر

جلسه ی هفتگی هیئت منتظران ظهور   جلسه ی هفتگی هیئت منتظران ظهور یزدان شهر زمان: ۹۲/۱۲/۲ راس ساعت ۸ شب مکان: اصفهان-نجف آباد-امیرآباد-مسجد خلیل الله خیابان ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 51 بازدید